Samenwerken met LNO

About Dutch Studies

Docent of taalschool?Bent u geïnteresseerd in onze online leermethode en overweegt u deze als aanvulling te gebruiken in een Taalschool of bent u een docent die vanuit huis online les wil geven? Dat kan.
Voordelen van onze online leermethode:

  • - Het systeem kan zelfstandig gebruikt worden of gecombineerd worden met klassikale lessen
  • - Er wordt automatisch bijgehouden hoeveel tijd een cursist met de opdrachten bezig is
  • - Verschillen in leertempo zijn makkelijker op te vangen. Cursisten kunnen video’s zo vaak bekijken als nodig en oefeningen net zo lang herhalen tot ze de stof beheersen zonder andere cursisten op te houden.
  • - De docent kan in het systeem zien waar de cursisten moeite mee hebben en daar in de interactieve en/of klassikale lessen aandacht aan besteden.


Interesse? Neem contact met ons op , wij bespreken graag met u de mogelijkheden.