Website Disclaimer


Leer Nederlands Online

Website Disclaimer


De informatie op deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Leer Nederlands Online en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website. .

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet door Leer Nederlands Online worden beheerd. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden verwoord.

Er wordt alles aan gedaan om de website soepel te laten werken. Leer Nederlands Online neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website vanwege technische problemen buiten onze controle.