Inburgerings cursussen

Inburgeren vanuit het buitenland

Wie zich vanuit het buitenland bij zijn of haar partner in Nederland wil voegen, of als geestelijk verzorger in Nederland wil komen werken, moet vooraf het Basisexamen Inburgering hebben afgelegd. Het kan best pittig zijn om de stof zonder begeleiding te leren beheersen, maar docenten Nederlands zijn in het buitenland schaars. Onze online cursus is speciaal ontworpen voor die studenten die graag wat extra ondersteuning willen.

    Schrijf in    

Waarom?

- Verplicht voor wie zich vanuit het buitenland in Nederland bij zijn/haar partner wil voegen
- Verplicht voor geestelijk verzorgers uit het buitenland

Wat bieden we?

  • Online cursus
  • Gericht op het behalen van het Basisexamen Inburgering
  • Starten wanneer u dat wilt
  • Studeren 24/7 mogelijk

Hoe ziet de cursus eruit?

- Interactieve lessen door een betrokken docent
- Drie taalmodules
- Een aparte module Kennis Nederlandse Maatschappij
- Volop oefenmateriaal

Praktische informatie

Inhoud

Het Basisexamen Inburgering bestaat uit drie onderdelen: Kennis van de Nederlandse Samenleving, spreekvaardigheid en leesvaardigheid. De cursus richt zich op deze drie onderdelen.

Voor wie
De cursus is bedoeld voor wie verplicht is vanuit het buitenland het Basisexamen Inburgering af te leggen.

Cursusopbouw
De cursus bestaat uit vier modules: drie taalmodules en een module Kennis Nederlandse Samenleving. De modules zijn gericht op het behalen van het Basisexamen Inburgering.

Studiemethode en begeleiding
De cursus is online, met begeleiding van een betrokken docent. De lessen omvatten lesvideo’s en een rijk aanbod aan online werkvormen. Contact met de docent is er via de interactieve lessen, waar vooral het spreken geoefend wordt.

Studieduur en afsluiting
De cursus duurt drie maanden. Het Basisexamen Inburgering wordt afgelegd op een ambassade of consulaat in het land waar de cursist woont.

De voordelen op een rijtje
- U hoeft het niet alleen te doen. De cursus wordt gegeven en begeleid door betrokken Nederlandse docenten.
- Al het materiaal is 24/7 beschikbaar en zo vaak te raadplegen als u wenst.
- De cursus omvat videolessen en interactieve lessen waarbij er direct contact is met een docent.
- De cursus is toegespitst op het behalen van het Basisexamen Inburgering.

Inschrijven
LEER DE NEDERLANDSE TAAL ZOALS U DAT WENST

Een korte, intensieve onlinecursus waarin de basis van de Nederlandse taal aan bod komt zodat u het Basisexamen Inburgering af kunt leggen, of een traject van een jaar om niveau B2 te behalen, alles is mogelijk.

INTERACTIEVE LESSEN VAN BETROKKEN DOCENTEN

De begeleiding vindt plaats door docenten die persoonlijk betrokken zijn bij het leerproces en precies weten waar de problemen van de Nederlandse taal liggen.

STUDEREN WAAR EN WANNEER U WILT

Omdat de lesstof volledig online wordt aangeboden bent u voor uw studie niet aan een vaste locatie gebonden. Na een verhuizing hoeft u geen nieuwe taalschool te zoeken, u kunt zonder studievertraging door.

AANDACHT VOOR DE NEDERLANDSE SAMENLEVING

De cursusstof is opgebouwd rond thema’s uit de dagelijkse praktijk. Zo leert u niet alleen de Nederlandse taal te beheersen, maar komt u ook meer te weten over het reilen en zeilen van Nederland.